2008-10-22

Eleccions per renovar els membres dels consells escolars i dels consells de participació de les llars d'infants


Eleccions per renovar els membres dels consells escolars i dels consells de participació de les llars d'infants
Tots els consells escolars dels centres públics i concertats i els consells de participació de les llars d'infants públiques i concertades han de renovar la meitat dels representants del professorat, dels pares i les mares i de l'alumnat i el delegat o la delegada del personal d'administració i serveis. En el cas dels centres i les llars d'infants públics correspon a la direcció convocar les eleccions. El procés començarà el 2 de novembre i les votacions tindran lloc entre el 23 de novembre i l'1 de desembre. Els consells han de quedar constituïts abans del 15 de desembre. Aquests consells són els òrgans de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres o de les llars d'infants. Les seves funcions principals són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre. (EXTRACTE INFORMACIÓ DIBA)
MÉS INFORMACIÓ: DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ. CLICA